Samling-collage med skulpturer 2014-2022


Separatutställning,

Konstrummet,Skärhamn 2022