Ceramic artist based in

Gothenburg, SwedenMitt intresse för berättande är den grund jag utgår ifrån i mitt konstnärskap. Lera är mitt material och jag vill genom objekt undersöka och förmedla de berättelserna vidare. 


Jag arbetar med narrativ av något som var eller som fortfarande är. I tankarna uppstår berättelser som tar fysisk form i lera genom händerna och blir till objekt när de skapas. En ögonblicksbild blir till något bestående men ändå föränderligt beroende på vem som betraktar objekten. Olika referenser och erfarenheter kan ge verket ytterligare mening eller skapa nya berättelser. De förkroppsligar, förvränger och visar fram. 


I arbetsprocessen blandas genomtänkta syften med mer intuitiva val för att få fram objekt, både skulptur och mer bruksliknande ting där färg och form blandas i både mer föreställande eller abstrakta gestalter.

Copyright © Sofi Svensson